Mrňuskové na Myšlíně

Přihláška k zápisu dítěte do školky

Přihláška zde.
Potvrení od lékaře zde.
Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na info@mrnouskovenamysline.cz nebo dodejte osobně do školky.

Autor stránky: Martin Sebera, 2014
Mrňouskové na Myšlíně